Համայնքային զարգացում

Մենք կարևորում ենք երկարաժամկետ և հետևողական աշխատանքը համայնքներում՝ ապահովելու համար կայուն ազդեցություն և կերտելու հզոր համայնքներ: 

Կազմակերպությունն իր առաջին քայլերը սկսել է Շիրակի մարզի 70 գյուղական համայնքներից ՝ իրականացնելով հիմնականում ընտանիքի պլանավորման, առողջ ապրելակերպի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ու կանանց իրավունքներին ուղղված ծրագրեր։ Մարզի գյուղական համայնքներում աշխատանքի գրեթե 10 տարվա փորձառությունը, իրազեկվածությունը բնակիչներին հուզող խնդիրներին և կազմակերպության հանդեպ ձևավորված վստահությունը հիմք հանդիսացան մեր աշխատանքի նոր մոտեցումների մշակման համար։ Եվ ահա 2008թ-ից «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ն մեկնարկեց համայնքների զարգացմանն ուղղված համակարգված գործունեություն Շիրակի մարզի գյուղական համայնքներում` որպես սկզբունք ունենալով «Ոչ թե համայնքի համար, այլ միասին՝ հանուն համայնքի» կարգախոսը։  Շահառու համայնքներում մեր աշխատանքի հիմնական հաջողությունը հենց այս մոտեցման մեջ է։

1998-2014թթ-ին կազմակերպությունն աշխատել է Շիրակի մարզի 70 գյուղական համայնքներում, իսկ 2014թ-ից առ այսօր ակտիվ և հետևողական աշխատանք է տանում Շիրակի մարզի 12 համայնքներում։ Կազմակերպության շահառուներն են նշված համայնքների ավելի քան 7610 բնակիչները՝ ՏԻՄ ներկայացուցիչներ, երիտասարդներ, դպրոցականներ, համայնքի ակտիվ անդամներ։

ԿՀԶ ՀԿ շահառու համայնքների ինտերակտիվ քարտեզի վրա կարող եք գտնել տվյալ գյուղերի մասին համառոտ պատմական ակնարկ և ԿՀԶ ՀԿ կողմից իրականացված ծրագրերի մասին ամփոփ տեղեկատվություն։ 

Կազմակերպության շահառու համայնքներն են ՝  Սարապատ միավորված համայնքի 8 բնակավայրեր,  Լեռնակերտ,   Անուշավան,   Լանջիկ   և Մեղրաշատ։

Ծրագրի համայնքային զարգացման բաղադրիչն ունի մեկ հիմնական նպատակ՝ տեղերում ձևավորված ակտիվ խմբերի աջակցությամբ բարձրացնել համայնքներում ապրող բնակչության կյանքի որակը։

Դուրս գալով փորձից, կազմակերպությունը մշակել է համայնքների հետ աշխատանքի իր սեփական, արդյունավետ մոտեցումներն ու մեխանիզմները, որի արդյունքում վերջիններս դարձել են ավելի ուժեղ, համախմբված և կարողանում են ինքնուրույն վերլուծել ու գնահատել իրենց կարիքներն ու հնարավորությունները։

Համայնքների զարգացմանն ուղղված հիմնական քայլերն են՝

  • – Համայնքի համախմբում,
  • – Մասնակցության բարձրացում,
  • – Համայնքի անդամների կարողությունների զարգացում,
  • – Տեղի խնդիրների վերհանում և լուծում,
  • – Տեղական բիզնեսի և սոցիալական ձեռներեցության խթանում,
  • – Կոնֆլիկտների կառավարում։

Կազմակերպությունը  մշակել  է  համայնքներում  իրականացվող  աշխատանքների  հստակ  քայլեր,  որոնք  բաժանվում  են  երկու  հիմնական  մասի։

Առաջին  մասը  նախապատրաստական  աշխատանքներն  են,  որոնց  հիմքում    տեղի  բնակչության  կարողությունների  զարգացումն  է՝  մասնակցության,  կամավորության  և  համայնքի  համախմբման  խթանումը,  սեփական  համայնքի  խնդիրները  սեփական  համայնքի խնդիրները  բացահայտելու  և  ներկայացնելու  ունակության  զարգացումը:

Աշխատանքների  երկրորդ  մասն  արդեն  բուն,  գործնական  աշխատանքներն  են՝  սոցիալական  հիմնախնդիրների  լուծում,  ֆինանսական  աջակցություն  տեղերում  ձևավորված  ակտիվ  խմբերի  կողմից  ներկայացված  այս  կամ  այն  ծրագրի  իրականացման  համար,  ձեռներեցության  խթանում  և  աջակցություն  փոքր  բիզնեսներին: Ինչպես նաև  հնարավոր  ֆինանսական  և    տեխնիկական  աջակցություն  ապահովելու  նպատակով՝  շահառու  համայնքների  խնդիրների  ներկայացում  պոտենցիալ  դոնորներին  և    գործընկեր  կազմակերպություններին։

Աշխատանքի  նման  մոտեցման  արդյունքնում  այսօր  արդեն  տեսանելի  դրական  փոփոխություններ  կան  շահառու  բոլոր  համայնքներում: Հաջողությամբ  իրականացված  ավելի  քան  84  սոցիալական  ծրագրերի արդյունքում  լուծվել  են  երեխաների,  երիտասարդների  և  մեծահասակների  ազատ  ժամանակի  արդյունավետ  կազմակերպման հարցեր: Մասնակիորեն լուծվել են համայնքային  ենթակառուցվածքների՝  այդ  թվում  փողոցային  լուսավորության,  հանդիսությունների  սրահների  վերանորոգման  ու  կահավորման,  հանրային  կանգառների  տեղադրման,  մշակութային  խմբակների  ձևավորման,    սպորտի  և  առողջ  ապրելակերպի  զարգացման  հետ  կապված  մի շարք խնդիրներ։  Սոցիալական  ծրագրերի  իրականացման  ամենակարևոր  արդյունքը  տեղական  ինքնակառավարման,  համայնքի  բնակչության  և  կազմակերպության  միջև  վստահության  ամրապնդումն  է։  Ոչ  մի  ծրագիր  համայնքներում  չի  իրականացվում  առանց  տեղական  իշխանության  ֆինանսական  ներդրումների,  իսկ  այն  ծրագրերը,  որոնք  ներառում  են  շինարարական  և  վերանորոգման  բաղադրիչ,  ամբողջովին  իրականացվում են տեղի կամավորների ջանքերով և  վերահսկվում  համայնքապետերի  կողմից։

Շահառու  4  համայնքում  հիմնվել են  համայնքահեն  հասարակական  կազմակերպություններ: Նրանք արդեն կատարում են ինքնուրույն առաջին քայլերը՝  ձևավորելով  որոշակի  դրական  միջավայր  և  վստահություն  հաղորդելով  հատկապես բնակչության առավել երիտասարդ հատվածին։ Սա երիտասարդներին սեփական համայնքում պահելու, գործունեություն ծավալելու, սեփական գաղափարներով հանդես գալու և համայնքային խնդիրների լուծմանը մասնակցություն ապահովելու լավագույն ձևերից մեկն է, որը շնորհիվ ԿՀԶ ՀԿ-ի, այլևս իրողություն է։