Dreams Come True

We are very happy to share the letter sent to us by Julieta Petrosyan – our active youth representative from Torosghyugh community. It’s been slightly over two months since Julieta has been attending English language studies department of the faculty […]

“Green Oasis” Greenhouse

Grant recipient: Naira Karapetyan Shirak province, Tsoghamarg community Grant amount: 2․507․980 AMD Emphasizing the importance of rural women’s and girls’ capacity building and empowering entrepreneurship among them, from August 2020 through May 2021, “Women for Development” NGO (WFD NGO), with […]

Video contest on the topic “My Community”

Սիրելի՛ երիտասարդներ, «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ն հայտարարում է «Իմ համայնքը» խորագրով տեսանյութերի մրցույթ։ ԿՀԶ ՀԿ շահառու համայնքներում զբոսաշրջությունը խթանելու նպատակով առաջարկում ենք պատրաստել կարճ տեսահոլովակ, որը կներկայացնի ձեր համայնքը, հետաքրքիր սովորույթներն ու ավանդույթները, տեսարժան վայրերն ու գյուղի համով-հոտով մարդկանց, ովքեր […]

Christmas celebration for Artsakh kids

“Women for Development” NGO, jointly with “Alvan Tsaghik” socio-educational center, initiated a New Year event for 50 children from families from Artsakh, as well as wounded soldiers’ families. Volunteers wearing costumes of cartoon heroes, have done everything they could to […]

We stand with our soldiers

Families of soldiers, who were wounded or fallen in the recent Artsakh war are also in the focus of our attention. With financial assistance from Armenian American private donor Serge Vardanyan, throughout the month of December, we provided food and […]