Dreams Come True

We are very happy to share the letter sent to us by Julieta Petrosyan – our active youth representative from Torosghyugh community. It’s been slightly over two months since Julieta has been attending English language studies department of the faculty […]

“Green Oasis” Greenhouse

Grant recipient: Naira Karapetyan Shirak province, Tsoghamarg community Grant amount: 2․507․980 AMD Emphasizing the importance of rural women’s and girls’ capacity building and empowering entrepreneurship among them, from August 2020 through May 2021, “Women for Development” NGO (WFD NGO), with […]

Video contest on the topic “My Community”

Սիրելի՛ երիտասարդներ, «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ն հայտարարում է «Իմ համայնքը» խորագրով տեսանյութերի մրցույթ։ ԿՀԶ ՀԿ շահառու համայնքներում զբոսաշրջությունը խթանելու նպատակով առաջարկում ենք պատրաստել կարճ տեսահոլովակ, որը կներկայացնի ձեր համայնքը, հետաքրքիր սովորույթներն ու ավանդույթները, տեսարժան վայրերն ու գյուղի համով-հոտով մարդկանց, ովքեր […]