Working meeting with youth

On March 6 WFD NGO hosted its regular meeting with the coordinators and members of the youth active groups. During the meeting, participants reported on the activities, events and clubs conducted in January and February, as well as presented the […]

Christmas Events Initiated by the Youth of Anushavan Community

Ձեզ ենք ներկայացնում մեր ամենաակտիվ, ամենանախաձեռնող, ամենապարտաճանաչ երիտասարդական կենտրոններից մեկի՝ Անուշավան համայնքի երիտասարդների կողմից կազմակերպած ամանորյա միջոցառումների շարքը։ Անուշավանի երիտասարդական խմբի անդամները կարողացան ամանորյա ուրախ տրամադրություն պարգևել ոչ միայն իրենց, այլ նաև հարակից 6 համայնքների դպրոցականներին։ Անուշավան համայնքը մեր լավագույն […]

Remembrance and Peace Forum

War is one of the worst evils of humanity, and unfortunately there have been very rare warless times in the history of humankind. Wars happened in all centuries, took lives of numerous people, brought horrific destructions, forced migrations for countless […]

Community Celebration in Sarapat

On November 22nd, “Sarapat” NGO and local youth active group organized the community celebration and projects opening ceremony event, with the goal of summing up the works implemented in Sarapat community during past 1.5 years and announcing the official openings […]