Christmas Events Initiated by the Youth of Anushavan Community

Ձեզ ենք ներկայացնում մեր ամենաակտիվ, ամենանախաձեռնող, ամենապարտաճանաչ երիտասարդական կենտրոններից մեկի՝ Անուշավան համայնքի երիտասարդների կողմից կազմակերպած ամանորյա միջոցառումների շարքը։ Անուշավանի երիտասարդական խմբի անդամները կարողացան ամանորյա ուրախ տրամադրություն պարգևել ոչ միայն իրենց, այլ նաև հարակից 6 համայնքների դպրոցականներին։ Անուշավան համայնքը մեր լավագույն […]

Dreams Come True

We are very happy to share the letter sent to us by Julieta Petrosyan – our active youth representative from Torosghyugh community. It’s been slightly over two months since Julieta has been attending English language studies department of the faculty […]

“Green Oasis” Greenhouse

Grant recipient: Naira Karapetyan Shirak province, Tsoghamarg community Grant amount: 2․507․980 AMD Emphasizing the importance of rural women’s and girls’ capacity building and empowering entrepreneurship among them, from August 2020 through May 2021, “Women for Development” NGO (WFD NGO), with […]