«Գյուղական համայնքների զարգացում եվ խաղաղաշինություն՝ խաղաղության կրթության միջոցով» ծրագրի 2014թ. հաշվետվություններ

«Գյուղական համայնքների զարգացում եվ խաղաղաշինություն՝ խաղաղության կրթության միջոցով» (Հունվար-Հունիս 2014թ. ժամանակահատված)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Գյուղական համայնքների զարգացում եվ խաղաղաշինություն՝ խաղաղության կրթության միջոցով» (Հուլիս-Դեկտեմբեր 2014թ. ժամանակահատված)