«Համայնքների մոբիլիզացիա Հայաստանում առողջ ապրելակերպի եվ խաղաղության կրթության միջոցով» ծրագրի 2013թ. հաշվետվություններ

 

«Համայնքների մոբիլիզացիա Հայաստանում առողջ ապրելակերպի եւ խաղաղության կրթության միջոցով (Հունվար-Հունիս 2013թ. ժամանակահատված)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Համայնքների մոբիլիզացիա Հայաստանում առողջ ապրելակերպի եւ խաղաղության կրթության միջոցով» (Հուլիս-Դեկտեմբեր 2013թ. ժամանակահատված)