«Տեղական և տարածաշրջանային դերակատարների հզորացում հանուն տարածաշրջանային խաղաղության և գյուղական աղքատության հաղթահարման Հայաստանի հյուսիսում»  ծրագրի հաշվետվություններ (2020-2021)