Աուդիտորական կազմակերպության մրցույթի հայտարարություն

29․06․2020թ․

audit announcement“Կանայք հանուն զարգացման” հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է Արտաքին աուդիտ իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության մրցույթ “Տեղական և տարածաշրջանային դերակատարների հզորացում հանուն տարածաշրջանային խաղաղության և գյուղական աղքատության հաղթահարման” ծրագրի ֆինանսական հաշվետվության աուդիտ անցկացնելու նպատակով։ Ծրագրի տևողությունը 3 տարի է, որի ընթացքում իրականացվելու է վեց միջանկյալ աուդիտ։

Մրցույթի պայմաններին և դիմելու կարգին խնդրում ենք ծանոթանալ նշված հղումով  Աուդիտորական կազմակերպության մրցույթի հայտարարություն