«Գյուղական համայնքների զարգացում եվ խաղաղաշինություն՝ խաղաղության կրթության միջոցով» ծրագրի 2015թ. հաշվետվություններ

«Գյուղական համայնքների զարգացում եվ խաղաղաշինություն՝ խաղաղության կրթության միջոցով» (Հունվար-Հունիս 2014թ. ժամանակահատված)