«Գյուղական համայնքների զարգացում եվ խաղաղաշինություն՝ խաղաղության կրթության միջոցով» ծրագրի հաշվետվություններ (2016)