Ձեռներեցության զարգացում

Մենք  կարևորում  ենք  կանանց  ներգրավվածությունը  ձեռներեցության  ոլորտում՝  սեփական  ներուժի  արդյունավետ իրացման, աղքատության  և  աշխատանքային  միգրացիայի  նվազեցման,  տնտեսական կայունության,  ֆինանսական  անկախության  և  համայնքների  զարգացման  համար։

Գաղտնիք  չէ,  որ  մեր երկրում գյուղաբնակ  կանայք  շատ  հաճախ  չունեն հավասար  հնարավորություններ  իրենց  սեփական  բիզնեսը  հիմնելու  և  ձեռնարկատիրական  գործունեությամբ  զբաղվելու։ Այստեղ  կան  ինչպես  օբյեկտիվ՝ գիտելիքների  և  հմտությունների  պակաս,  այնպես  էլ  սուբյեկտիվ  պատճառներ՝  անվստահություն  սեփական  ուժերի  նկատմամբ,  կարծրատիպերի  առկայություն  և  այլն։ Իր  գործունեության  ողջ  ընթացքում  կազմակերպութունն  ուշադրության  կենտրոնում  է  պահել  կանանց  հիմնախնդիրներն  ու  կարիքները,  իսկ  2018թ-ից  սկսած առանձնակի  կարևորել  է  կանանց և երիտասարդ  աղջիկների  ձեռնարկատիրական  ունակությունների զարգացումն ու նոր  հնարավորությունների  խթանումը։

Շահառու  համայնքներում  անցկացրած  սեփական  հետազոտությունների վերլուծություննները  ցույց  են  տվել,  որ  գյուղաբնակ  կանայք  ու  աղջիկներն  ունեն  գործարարությամբ  զբաղվելու  մեծ  ներուժ,  նորը  սովորելու  ցանկություն  և  պատրաստակամություն։ Քանի  որ  համայնքներում կազմակերպության  նկատմամբ արդեն իսկ կար  մեծ  վստահություն,  մեզ  մնում  էր  միայն    ուղղորդել  կանանց  և  երիտասարդ  աղջիկներին,  խթանել  նրանց  մասնակցությունը  բիզնես  դասընթացներին,  առանձին  հաջողված  օրինակներով  ցույց  տալ,  որ  պետք  չէ  վախենալ  և  իրենք  ևս  կարող  են  փորձել  իրենց  փոքրիկ  քայլերը  սեփական  բիզնեսը  զարգացնելու  ուղղությամբ։  2014թ-ին  մեկնարկած  «Տնտեսական  կայունություն  մասնագիտացված  կրթության  միջոցով»  ծրագիրը  առաջին  հաջողված  բիզնես  գաղափարն  էր  կազմակերպության  համար,  որը  ճանապարհ  հարթեց  հետագա  ծրագրերի  համար։

Կազմակերպվող  դասընթացների,  շարունակական  խորհրդատվության,  բիզնես  դրամաշնորհների  արդյունքում  վերջին  մի  քանի  տարիների  ընթացքում  տարբեր  ծրագրերում  ընդգրկված  մեր    շահառուները  հնարավորություն  ստացան  կյանքի  կոչել  իրենց  բիզնես  գաղափարները,  ընդլայնել  գործող  բիզնեսները։

Այսօր  արդեն  ԿՀԶ  ՀԿ  աջակցությամբ  շահառու  համայնքներում  հիմնվել  են  28  փոքր  բիզնեսներ,  որոնց  ավելի  քան  62  տոկոսը  ղեկավարում  են  կանայք։

Հավատացած  ենք,  որ  գյուղական  համայնքներում  կանանց  տնտեսական  հզորացմանը  միտված  ծրագրերի  իրականացման,  կանանց  կարողությունների  բարձրացման  ու  դերակատարության  արժևորման  պարագայում  հնարավոր  կլինի  հասնել  աղքատության  և  աշխատանքային  միգրացիայի  նվազեցման,  ընտանիքների  տնտեսական  կայունության,  իսկ  բիզնեսով  զբաղվող  կանանց  հաջողության  պատմությունները  ոգեշնչման  աղբյուր  կհանդիսանան  նաև  այլ  կանանց  համար։

Ֆինանսավորված բիզնես ծրագրեր