Ձեռքբերումներ

Խաղաղության կրթություն

2002-2017թթ․ ընթացքում՝

 • Հայաստանի թվով 1364 դպրոցների առնվազն 62%-ն ընդգրկված է ծրագրում։
 • Հայաստանի բոլոր մարզերի 850 դպրոցների 6000-ից ավելի ուսուցիչներ մասնակցել են ԿՀԶ ՀԿ կողմից կազմակերպած վերապատրաստման դասընթացներին։
 • Խաղաղության կրթության դասընթացներին մասնակցել և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ է ձեռք բերել մոտ 70․000 աշակերտ։
 • Կրթություն անցած դպրոցներում բռնի ելքով կոնֆլիկտների թիվը նվազել է մոտ 70%-ով։
 • Ուսուցիչների համար մշակվել և տպագրվել են մեթոդական 3 ձեռնարկներ և մեկ գործնական ուղեցույց՝ կից պաստառներով և դիտակտիկ այլ նյութերով։
 • Տպագրվել և տարածվել է «Խաղաղության կրթության ազդեցությունը դպրոցականների վրա ուսուցումից 6 տարի անց» գնահատման հաշվետվությունը։
 • 2005թ-ին համագործակցության հուշագիր է կնքվել ՀՀ Կրթության ազգային ինստիտուտի և «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ-ի միջև։
 • 2015թ-ից ԿՀԶ ՀԿ կողմից մշակած «Կոնֆլիկտների կառավարման կրթություն» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը ներառվել է ՀՀ Կրթության ազգային ինստիտուտի (aniedu.am) կայքում՝ որպես դասղեկական ժամերի համար լրացուցիչ նյութ։

Համայնքային զարգացում

2008 – 2019թթ․ ընթացքում՝

 • Շահառու 11 համայնքներում հիմնվել և ակտիվորեն գործում են Համայնքային կենտրոններ:
 • 8 համայնքներում ձևավորվել են երիտասարդական նախաձեռնող խմբեր, որոնցում ընդգրկված ավելի քան 200 երիտասարդներ ակտիվորեն մասնակցում են տեղական խնդիրների վեր հանման, որոշումների կայացման գործընթացներին և համայնքներում իրականացվող ծրագրերին։
 • Մասնակցային եղանակով 12 համայնքների համար կազմվել են համայնքների զարգացման քառամյա ռազմավարական պլաններ։
 • Կազմակերպվել են կարողությունների զարգացմանն ուղղված ավելի քան 240 դասընթացներ՝ 20 տարբեր թեմաներով, որոնց մասնակցել են ընդհանուր թվով ավելի քան 3000 կանայք, տղամարդիկ և երիտասարդներ։
 • Իրականացվել են սոցիալական և երիտասարդական նախաձեռնությունների թվով 53 դրամաշնորհային ծրագրեր, որոնք բարելավել են շահառու համայնքներում բնակվող մոտ 4000 (բնակչության ընդհանուր թվի կեսից ավելին) մարդկանց կյանքի պայմանները։ Ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ գումարի մոտ 20%-ը գոյացել է համայնքապետարանների և բնակիչների կողմից կազմակերպած դրամահավաքներից։
 • Համակարգչային հմտություններ և գիտելիքներ են ձեռք բերել ավելի քան 50 կանայք և երիտասարդ աղջիկներ։
 • Կազմակերպվել են Կոնֆլիկտների կառավարման ավելի քան 36 դասընթացներ համայնքների բնակիչների տարիքային տարբեր խմբերի համար։
 • Սոցիալական ծրագրերի իրականացման համար բնակիչների կողմից իրականացվել են դրամահավաքներ, որը հիմք է հանդիսացել համայքներում նոր մշակույթի ձևավորման համար։
mask2Ֆորում թատրոն խմբակներ

2015 – 2019թթ․ ընթացքում՝

 • Շահառու 7 համայնքներում ձևավորվել են Ֆորում թատրոն խմբակներ, որոնց մասնակցում են ավելի քան 220 դպրոցականներ։
 • Համայնքների թվով 7 ուսուցիչներ համապատասխան վերապատրաստման դասընթացներ անցնելուց հետո ստանձնել են խմբավարների պարտականություններ։
 • Մշակվել են ընդհանուր թվով 20 սցենարներ, որոնցում բարձրաձայնվել են համայնքներում առկա ամենատարբեր հիմնախնդիրներ և կոնֆլիկտային իրավիճակներ։
 • Կազմակերպվել են ավելի քան 25 ներկայացումներ և հանրային քննարկումներ։
 • Կազմակերպվել են 12 փոխայցելություններ շահառու համայնքների ֆորում թատրոնների խմբակների միջև։
 • Անցկացվել է 2 համատեղ հանդիպում և համաժողով՝ խմբակների ավելի քան 150 անդամների, խմբավարների, դպրոցների ուսուցիչների ու տնօրենների, ինչպես նաև համայնքների անդամների մասնակցությամբ։
Խաղաղաշինության Տարածաշրջանային Հարթակpbrp logօ

2017 – 2019թթ․ ընթացքում՝

 • Հարթակի գործունեության մեջ ներգրավվել են Խաղաղաշինության բնագավառում գործունեություն իրականացնող 5 գործընկեր կազմակերպություններ Հայաստանից, Վրաստանից և Ղրղզստանից։
 • Կնքվել է Համագործակցության հուշագիր Հարթակի անդամ 5 կազմակերպությունների միջև։
 • Անցկացվել են 3 համատեղ աշխատանքային հանդիպումներ։
 • Ստեղծվել է Հարթակի կայք էջը՝ pbrp.info
 • ԿՀԶ ՀԿ կողմից տրամադրած դրամաշնորհային ֆինանսավորմամբ  Հայաստանի և Վրաստանի գործընկեր կազմակերպությունների կողմից իրականացվել են 3 ծրագրեր։

Exhibition logo

Ամենամյա նկարչական մրցույթներ

2015 – 2018թթ․ ընթացքում

 • Անցկացվել են Խաղաղության թեմաներով համահայկական 3 նկարչական մրցույթներ։
 • Մրցույթներին մասնակցել են  ընդհանուր թվով 1040 դպրոցականներ Հայաստանի բոլոր մարզերի 195 դպրոցներից։
 • Նախագծվել և պատրաստվել են մրցույթի խորհրդանշան և հատուկ մրցանակային գավաթ։
 • Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած աշխատանքների հիման վրա տպագրվել են բացիկներ և օրացույցներ, որոնք տարածվել են Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս։
 • Ցուցահանդեսները և դպրոցականների պարգևատրման արարողությունները կազմակերպվել են ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում և Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության գրասենյակում։
 • Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած 15 երեխաներ պարգևատրվել են հատուկ մրցանակներով և նվերներով, իսկ լավագույն աշխատանքների 175 հեղինակներ ստացել են պատվոգրեր և խրախուսական նվերներ։
 • Ցուցահանդեսների բացման արարողություններին մասնակցել են ավելի քան 500 ծնողներ, ուսուցիչներ, Հայաստանում գտնվող տարբեր դեսպանությունների ներկայացուցիչներ, գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և այլ հյուրեր։
 • Հայ դպրոցականների նկարչական աշխատանքները ցուցադրվել են նաև Ժնևի միջազգային դպրոցում, Բեռլինի BfdW գլխավոր գրասենյակում, Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանությունում, Գյումրու Հայորդյաց տանը և այլն։
Բիզնես ծրագրեր

2015-2019թթ․ ընթացքում՝

 • 9 բիզնես դասընթացներ թվով 35 գյուղի կանանց և տղամարդկանց համար
 • 6 խորհրդատվական հանդիպումներ
 • Ֆինանսավորված 9 բիզնես գաղափարներ, որոնցից 8-ը ղեկավարվում են կանանց կողմից։