Առաքելություն

Առաքելություն

Նպաստել ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացին և աղքատության նվազեցմանը Հայաստանում՝ հզորացնելով գյուղաբնակ կանանց, տղամարդկանց ու երիտասարդներին և խթանել խաղաղաշինության գործընթացը տարածաշրջանում։

Տեսլական

Նվազագույնի հասցնել Հայաստանի քաղաքների և հեռավոր գյուղական համայնքների միջև առկա սոցիալ-տնտեսական անհավասարությունը  և աջակցել խաղաղաշինական նախաձեռնություններին տարածաշրջանում:

Հիմնական արժեքներ

  • – Սկզբունքայնություն (դրսևորվում է ՀԿ-ի կողմից իր առաքելությանն ու նպատակներին նվիրվելու և հավատարիմ մնալու մեջ):
  • – Հետևողականություն (արտահայտվում է իրականացվող ծրագրերի, գործողությունների և նախաձեռնությունների տրամաբանական և փոխկապակցված ընթացքով):

  • – Թափանցիկություն և հաշվետվողականություն (ՀԿ-ն պարտավորվում է ցուցաբերել թափանցիկություն և ազնվություն ինչպես ՀԿ-ի ներսում, այնպես էլ դոնորների և հասարակության անդամների շրջանում):

  • – Ճշտապահություն և օրինականություն (արտահայտվում է իր գործունեության ընթացքում շահառուներին, համագործակից կազմակերպություններին, դոնորներին, կառավարության ներկայացուցիչներին տրամադրվող տեղեկատվության ճշմարտացիությամբ):

  • – Մասնակցային մոտեցում

  • – Թիմային աշխատանք

  • – Մի վնասիր/ Do No Harm

ԿՀԶ ՀԿ Ռազմավարական ծրագրերը