«Համայնքների մոբիլիզացիա Հայաստանում առողջ ապրելակերպի եվ խաղաղության կրթության միջոցով» ծրագրի 2013թ. հաշվետվություններ

Photo report 2013

                                                         

«Համայնքների մոբիլիզացիա Հայաստանում առողջ ապրելակերպի եվ խաղաղության կրթության միջոցով» ծրագրի 2012թ. հաշվետվություններ

Community mobilisation through healthy lifestyle and peace education- 2012

                                                           

«Համայնքների մոբիլիզացիա Հայաստանում առողջ ապրելակերպի եվ խաղաղության կրթության միջոցով» ծրագրի 2011թ. հաշվետվություններ

Report photo 01

                                                                   

«Առողջ եւ խաղաղասեր համայնքների ստեղծում Շիրակի մարզում» ծրագրի 2010թ. հաշվետվություններ

                                                                                                              […]

«Առողջ եւ խաղաղասեր համայնքների ստեղծում Շիրակի մարզում» ծրագրի 2009թ. հաշվետվություններ

                                                               

«Առողջ եւ խաղաղասեր համայնքների ստեղծում Շիրակի մարզում» ծրագրի 2008թ. հաշվետվություններ

Screen Shot 2013-04-03 at 2.25.17 PM