Համայնքային զարգացում

 «Աջակցել գյուղական համայնքների ինքնուրույն զարգացմանը։ Տարածաշրջանային համագործակցություն հանուն խաղաղության», 2017-2020

Ընթացիկ ծրագիրն ունի երկու հիմնական բաղադրիչ՝ համայնքային զարգացում, որն իրականացվում է Շիրակի մարզի 8 գյուղական համայնքներում և խաղաղաշինություն, որն իրականացվում է Հայաստանի, Վրաստանի և Ղրղզստանի չորս գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ։ Ծրագիրը տրամաբանական շարունակությունն է համայնքային զարգացման ուղղությամբ ԿՀԶ ՀԿ կողմից իրականացված նախորդ ծրագրերի, որի հիմնական նպատակն է տեղերում ձևավորված ակտիվ խմբերի աջակցությամբ բարձրացնել համայնքներում ապրող բնակչության կյանքի որակը։

 

Արփենի      Լանջիկ      Թորոսգյուղ  Ցողամարգ Անուշավան  Մեղրաշատ  Հողմիկ  Լեռնակերտ