Ցանց

Անդամակցություն ցանցերին

Պետական մակարդակով ԿՀԶ համագործակցում է ՀՀ Կրթության նախարարության, Կրթության ազգային ինստիտուտի հետ:

Տեղական կառույցներն աջակցում և նպաստում են ԿՀԶ աշխատանքներին գյուղական համայնքներում:

Միջազգային մակարդակով մենք անդամակցում ենք տարբեր կրթական ցանցերի և ասոցիացիաների, որոնք խթանում են խաղաղության կրթությունը ողջ աշխարհում: Սա մեզ հնարավորություն է ընձեռում կիսվել Հայաստանում խաղաղության կրթության գործընթացում արձանագրած մեր փորձով և դժվարություններով: Մենք վերցնում ենք նաև աշխարհի տարբեր ծայրերում գործող այլ կազմակերպությունների հաջողված փորձերը:

ԿՀԶ-ը տարբեր միջազգային ցանցերի, ասոցիացիաների և գործընկերությունների անդամ է: Ստորև բերված են նրանցից մի քանիսը.

Screen Shot 2013-04-05 at 3.16.08 PMInternational Network on Conflict Resolution Education and Peace Education /INCREPE/:

Խաղաղության ուսուցման և կոնֆլիկտների լուծման ուսուցման միջազգային ցանցը  (ԽՈՒԿԼՈՒՄՑ) անհատների և կազմակերպություների գլոբալ ցանց է , որոնք  պատրաստակամ  են  և  պատավորված ապահովելու հաղորդակցություն, մշակելու քաղաքականություն,  ուսուցանելու խաղաղություն  և կոնֆլիկտների  խաղաղ լուծում:  ԽՈՒԿԼՈՒՄՑ-ը մշակում/ձևավորում է կարողություններ՝  նպաստելու խաղաղության մշակույթի ամրապնդմանն  ու բռնության  դեպքերի  բացառմանը՝  տեղական, տարածաշրջանային  և միջազգային  մակարդակներում՝ այս գործընթացին  ներգրավելով երիտասարդների ակտիվ  մասնակցությամբ ցանցերի և աջակից կառույցների: Ողջ կյանքի ընթացքում  ուսումնառության միջոցով վերջինս նպաստում է համատեղ խաղաղ ու ժողովրդավար  ապրելու  գործընթացին՝  միաժամանակ  զգալիորեն  նվազեցնելով բռնության տնտեսական,  մարդկային,  շրջակա  միջավայրի  կորուստները  և  գնահատելով  մշակութային տարբերությունները:

Կարդացե՛ք ավելին՝ http://www.creducation.org/cre/global_cre/about_global_network


Screen Shot 2013-04-05 at 3.19.36 PMGlobal Partnership For the Prevention of Armed Conflict: 

Զինված հակամարտությունների կանխարգելման համաշխարհային գործընկերություն

ԶՀԿՀԳ ցանցի կորիզը կազմում են կոնֆլիկտների կանխարգելման և խաղաղության կառուցման գործունեությամբ զբաղվող տարածաշրջանային և միջազգային քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններն ու ցանցերը: Հնարավորության դեպքում ցանցը ակտիվ համագործակցություն է հաստատում առանձին կառավարական մարմինների, մասնավոր հատվածի ընկերությունների և համապատասխան այլ կառույցների հետ՝ կոնֆլիկտների կանխարգելումն ու խաղաղության կառուցումը խթանելու նպատակով: Կարդացե՛ք ավելին՝ http://www.gppac.net/

Screen Shot 2013-04-05 at 3.21.27 PMInternational Peace Research Association, member of the Council: Peace Education Commission: 

Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրմամբ զբաղվող միջազգային ասոցիացիա, խորհրդի անդամ՝ խաղաղության ուսուցման կոմիտե

1964թ. ի վեր ԽԽՈՒՄԱ-ն իրականացնում է միջգիտակարգային ուսումնասիրություն այսօր աշխարհում խաղաղության կայուն հաստատմանը առնչվող առաջնային հարցերի շուրջ: Հանդիսանալով աշխարհի բոլոր մասերը ներկայացնող գիտնականների, պրակտիկ գործունեությամբ զբաղվող մասնագետների, որոշում կայացնողների ցանց՝ մենք ջանք չենք խնայում խաղաղության արվեստը ամենաբարձր և առաջնակի դիրքերում պահելու համար: ԽԽՈՒՄԱ-ի նպատակն է ուսումնասիրող համայնքների ստեղծումը: Ձեր տարածքում խաղաղության խնդիրներին առնչվող հետազոտություն կատարելու համար կապնվեք 5 տարածաշրջանային ընկերություններից մեկի հետ՝ տեղեկանալու համար վերջին իրադարձություններին և նախաձեռնություններին: Եթե դուք փնտրում եք ավելի կոնկրետ գիտակարգ խաղաղության և կոնֆլիկտների ուսումնասիրության կոնտեքստում, ապա անդամակցեք ԽԽՈՒՄԱ-ի հանձնաժողովներից կամ աշխատանքային խմբերից մեկին՝ ըստ մասնագիտացման Ձեր ուղղվածության: ԽԽՈՒՄԱ-ը, որն իրենից ներկայացնում է խաղաղությանն առնչվող խնդիրները հետազոտողների ցանց, հուլիսին կայացրեց իր 22-րդ Գլոբալ կոնֆերանսը, որին մասնակցում էին շուրջ 400 հետազոտողներ ողջ աշխարհից՝ կիսվելու այս հարցի շուրջ արդիական գիտելիքներով, որպեսզի ողջ աշխարհով մեկ առաջավոր դիրքերում պահվի տեսությունը, գործնականը և քաղաքականությունը/ռազմավարությունը: Ութ պլենար նիստ, ավելի քան 250 պրեզենտացիաներ և բազում այլ նախապատրաստական աշխատանքներ են զուգորդել փորձի փոխանակման այս գործընթացին:
Կարդացե՛ք ավելին՝ http://www.ipra-peace.com

 

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների «Հանրային Ցանց».

Հայաստանյան ՀԿ-ները հանդես էին եկել ՀՀ Ազգային ժողովի և Կառավարության հետ համագործակցություն հաստատելու նախաձեռնությամբ:  Վերջինիս արդյունքում 2008թ. մայիսին Հայաստանում ստեղծվեց քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների «Հանրային ցանց»-ը:  Ցանցը, որում ընդգրկված են 80 ՀԿ-ներ, միություններ և հիմնադրամներ, նպատակ ունի խթանել հասարակության մասնակցությունը իրավական գործընթացներին Ազգային ժողովի և կառավարության հետ համագործակցություն ձևավորելու միջոցով: Ցանցի ներսում անդամ ՀԿ-ների ներկայացուցիչներից ստեղծվել են 12 փորձագիտական խորհուրդներ: Այս Խորհուրդները աշխատելու են Ազգային ժողովի համապատասխան մշտական հանձնաժողովների հետ: Ցանցի ղեկավար մարմինը Համակարգող Խորհուրդն է՝ բաղկացած Ցանցի փորձագիտական խորհրդի 12 ներկայացուցիչներից:

 

 

Screen Shot 2013-04-05 at 3.24.24 PMUNIFEM Women for Peace-Network in Armenia:

ՄԱԿ-ի Կանանց զարգացման հիմնադրամ Կանայք հանուն խաղաղության – Ցանց Հայաստանում

Հայաստանի «Խաղաղության կոալիցիան» հիմնադրվել է 2002թ.: Կոալիցիան ընդունեց դեկլարացիա, որտեղ նշված էր վերջինիս հիմնական նպատակը, այն է կանանց դերի ընդլայնումը կոնֆլիկտների կառավարման եվ խաղաղաշինության գործընթացում: Կոալիցայի գործունեությունն ուղղված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1325 որոշման դրույթների կատարմանը, որտեղ մասնավորապես նշվում է, որ ՄԱԿ-ի անվատանգության խորհուրդը «Վերահաստատում է կանանց դերի կարեվորությունը կոնֆլիկտների կանխարգելման եվ լուծման հարցում, շեշտադրում է նրանց համահավասար մասնակցության եվ լիակատար ընդգրկվածության անհրաժեշտությունը խաղաղության եվ անվտանգության պահպանմանն ու խթանմանն ուղղված բոլոր ջանքերում եվ նշում կոնֆլիկտների կանխարգելմանն ու լուծմանն ուղղված որոշումների կայացման գործընթացում նրանց դերի բարձրացման անհրաժեշտությունը»:

Եթե դուք աշխատում եք վերոնշյալ ոլորտներում կամ աջակցության կարիք ունեք, մենք ուրախ կլինենք համագործակցել:
Կապ հաստատե՛ք մեզ հետ: