Առաքելությունը

Նպաստել Հայաստանում ժողովրդական բարեփոխումների, աղքատության նվազեցման, մարդու իրավունքների պաշտպանության գործընթացին  և  աջակցել խաղաղության հաստատմանը տարածաշրջանում:

Տեսլականը

Նվազագույնի հասցնել Հայաստանի քաղաքների և հեռավոր գյուղական համայնքների միջև առկա սոցիալ-տնտեսական անհավասարությունը  և խթանել խաղաղաշինությունը տարածաշրջանում:

Հիմնական արժեքներ

  • Սկզբունքայնություն (դրսևորվում է ՀԿ-ի կողմից իր առաքելությանն ու նպատակներին նվիրվելու և հավատարիմ մնալու մեջ):
  • Հետևողականություն (արտահայտվում է իրականացվող ծրագրերի, գործողությունների և նախաձեռնությունների տրամաբանական և փոխկապակցված ընթացքով):
  • Թափանցիկություն և հաշվետվողականություն (ՀԿ-ն պարտավորվում է ցուցաբերել թափանցիկություն և ազնվություն ինչպես ՀԿ-ի ներսում, այնպես էլ դոնորների և հասարակության անդամների շրջանում):
  •  Ճշտապահություն և օրինականություն (արտահայտվում է իր գործունեության ընթացքում շահառուներին, համագործակից կազմակերպություններին, դոնորներին, կառավարության ներկայացուցիչներին տրամադրվող տեղեկատվության ճշմարտացիությամբ):
  • Մի վնասիր/ Do No Harm (կայանում է չվնասելու սկզբունքով առաջնորդվելու և ա